Angielski w logistyce – TSL English

Kurs skierowany do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w branży TSL oraz studentów lub absolwentów logistyki. Kursy specjalistyczne kładą nacisk na naukę języka fachowego i są przewidziane dla osób znających język angielski na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.
Głównym celem jest przygotowanie studentów i pracowników logistyki do prowadzenia rozmów i korespondencji z zagranicznymi kontrahentami, pracownikami działów logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych oraz pracownikami firm logistycznych i spedycyjnych. Obejmuje terminologię logistyczną z zakresu działalności firm logistycznych, zarządzania łańcuchem dostaw, gałęzi transportu, spedycji, operacji magazynowych, identyfikacji towarów.
Materiały składają się z tekstów z prasy fachowej, dialogów oraz ćwiczeń, które mają na celu sprawdzenie zrozumienia przeczytanego fragmentu, jak również poszerzenie i utrwalenie słownictwa wprowadzonego w tekście.
Kurs zaprojektowano w sposób uwzględniający treść tekstów, a nie stopień ich trudności. Dzięki temu kolejność przedstawionych tematów jest dowolna.