Angielski w medycynie

MEDICAL ENGLISH step 1
(kurs dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych) – 80 godziny zajęć, czyli 106 lekcji, zajęcia na przemian z najlepszymi polskimi lektorami oraz doświadczonymi i wymagającymi native speaker’ami dwa razy w tygodniu; cena za kurs 2000,00 zł. lub raty: 1050,00 zł za jeden semestr albo 215,00 zł. miesięcznie.
Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach 4-5 osobowych.

MEDICAL ENGLISH step 2
(kurs dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych) – 80 godziny zajęć, czyli 106 lekcji, zajęcia tylko i wyłącznie z doświadczonymi i wymagającymi native speaker’ami dwa razy w tygodniu; cena za kurs 2080,00 zł. lub raty: 1100,00 zł za jeden semestr albo 230,00 zł. miesięcznie.
Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach 4-5 osobowych.

Kurs jest skierowany do personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek oraz studentów. Nasze kursy specjalistyczne kładą nacisk na naukę języka fachowego i są przewidziane dla osób znających język angielski na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.
Kurs „Medical English” przeznaczony jest dla lekarzy, studentów i absolwentów kierunków medycznych, którzy chcą poznać specjalistyczną terminologię medyczną w języku angielskim. Głównym celem jest zapoznanie z fachowym językiem angielskim, przygotowanie do prowadzenia wywiadu z pacjentem, pisania historii chorób, skierowań do specjalistów, wypełniania kart chorobowych stosując przyjęte skróty medyczne, komunikowania się z innymi lekarzami oraz personelem medycznym.

Materiały składają się z tekstu naukowego, dialogów oraz ćwiczeń, które mają na celu sprawdzenie zrozumienia przeczytanego fragmentu, jak również poszerzenie i utrwalenie słownictwa wprowadzonego w tekście.

Kurs zaprojektowano w sposób uwzględniający zawartość merytoryczną tekstów, a nie stopień ich trudności. Dzięki temu kolejność przedstawionych tematów jest dowolna.