Grupy

 Z nami możesz się uczyć:

- techniką one-2-one: tylko nauczyciel i uczeń. Jest to indywidualny program dostosowany do potrzeb i zainteresowań, sporządzony na początku kursu. W zależności od oczekiwanych efektów, możliwość wyboru intensywności spotkań oraz poziomu zaawansowania. Większość lekcji odbywa się w miejscach publicznych, raz na trzy lub cztery spotkania lekcja odbywa się w sali wykładowej;

 w grupie dwusobowej. Większość lekcji odbywa się w miejscach publicznych, raz na trzy lub cztery spotkania lekcja odbywa się e sali wykładowej;

- w grupie czteroosobowej. Większość lekcji odbywa się w miejscach publicznych, raz na trzy lub cztery spotkania lekcja odbywa się w sali wykładowej;

Club 4-4 Business. Kurs intensywnie rozwijający praktyczne umiejętności komunikacji werbalnej oraz przyswajanie, specjalistycznego słownictwa. Skierowany dla ludzi biznesu, specjalistów branżowych oraz mocno zmotywowanych osób powyżej 21 roku życia. Nauka odbywa się w czteroosobowych grupach ludzi pracujących w tej samej lub podobnej branży. Dzięki temu uczestnicy kursu mogą wymieniać się doświadczeniami i dyskutować na interesujące ich  tematy. Sylabus, sporządzony na początku zajęć, dostosowany jest tematycznie do potrzeb i zainteresowań osób z danej grupy. Większość lekcji odbywa się w miejscach publicznych, raz na trzy lub cztery spotkania lekcja odbywa się w sali wykładowej;

w grupie sześcio-ośmioosobowej. W tej wersji nauki w naszej szkole, tak dużej grupie naszych studentów proponujemy jedną lekcję w miesiącu w kawiarni, która będzie miała na celu praktyczną weryfikację umiejętności w naturalnych, żywych warunkach.