Angielski dla prawników

LEGAL ENGLISH

(kurs dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych) – 80 godziny zajęć, czyli 106 lekcji, zajęcia na przemian z najlepszymi polskimi lektorami oraz doświadczonymi i wymagającymi native speaker’ami dwa razy w tygodniu; cena za kurs 2000,00 zł. lub raty: 1050,00 zł za jeden semestr albo 215,00 zł. miesięcznie.
Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach 4-5 osobowych.
Ten kurs jest przeznaczony dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, absolwentów wydziałów prawa oraz studentów prawa. Kursy specjalistyczne kładą nacisk na naukę języka fachowego i są przewidziane dla osób znających język angielski na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.
Głównym celem kursu jest nauka szerokiej terminologii prawniczej z zakresu różnych dziedzin prawa oraz z zakresu prowadzenia negocjacji.

Materiały składają się z tekstów z prasy fachowej, dialogów oraz ćwiczeń, które mają na celu sprawdzenie zrozumienia przeczytanego fragmentu, jak również poszerzenie i utrwalenie słownictwa wprowadzonego w tekście.

Kurs zaprojektowano w sposób uwzględniający zawartość wykorzystywanych tekstów, a nie stopień ich trudności. Dzięki temu kolejność przedstawionych tematów jest dowolna.