Angielski w lotnictwie

ENGLISH IN AVIATION step 1 and step 2

(kursy dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych) – 80 godziny zajęć, czyli 106 lekcji w ramach jednego kursu, zajęcia tylko i wyłącznie z doświadczonymi i wymagającymi native speaker’ami dwa razy w tygodniu; cena za jeden kurs 3000,00 zł. lub raty: 1600,00 zł za jeden semestr albo 330,00 zł. miesięcznie.
Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach 4-5 osobowych.

Kurs przeznaczony dla pilotów, pracowników infrastruktury lotniczej oraz studentów i absolwentów lotnictwa. Kursy specjalistyczne kładą nacisk na naukę języka fachowego i są przewidziane dla osób znających język angielski na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

Kurs Aviation English jest przeznaczony dla pilotów, pracowników infrastruktury lotniczej oraz studentów i absolwentów lotnictwa, którzy chcą zaznajomić się z terminologią specjalistyczną w języku angielskim. Głównym celem jest zapoznanie z fachowym językiem angielskim, obejmującym słownictwo z zakresu procedur lotu, sytuacji rutynowych i niestandardowych oraz słownictwo nawigacyjne.

Profesjonalnie opracowane tematy opierają się na słownictwie specjalistycznym i branżowym oraz przygotowują do wymaganych w lotnictwie egzaminów.