Klub 4×4 business

Kurs intensywnie rozwijający praktyczne umiejętności komunikacji werbalnej oraz przyswajanie specjalistycznego słownictwa. Skierowany dla ludzi biznesu, specjalistów branżowych oraz mocno zmotywowanych osób powyżej 21 roku życia. Nauka odbywa się w czteroosobowych grupach ludzi pracujących w tej samej lub podobnej branży. Dzięki temu uczestnicy kursu mogą wymieniać się doświadczeniami i dyskutować na interesujące ich  tematy. Sylabus, sporządzony na początku zajęć, dostosowany jest tematycznie do potrzeb i zainteresowań osób z danej grupy. Większość lekcji odbywa się w miejscach publicznych, raz na trzy lub cztery spotkania lekcja odbywa się w sali wykładowej.