Student Centered Instruction

Nasza metoda opiera się na  wieloletnich  doświadczeniach i nowoczesnych niezależnych badaniach z udziałem procesów pamięciowych oraz maksymalnego wykorzystania zdolności do zapamiętywania i utrwalania zdobywanej wiedzy.

 Metoda SCI aktywnie angażuje studentów w naukę.

Nie podajemy gotowych rozwiązań, ale uczymy jak rozwiązywać problemy, odpowiadać na pytania, formułować pytania, dyskutować, wyjaśniać, debatować, uczestniczyć w burzach mózgów w klasie. Nasza metoda zapewnia pozytywną postawę oraz większą motywację do uczenia się, głębsze zrozumienie języka oraz większą retencję wiedzy.

Dla nas SCI jest najbardziej efektywną metodą nauczania jakiegokolwiek języka obcego poprzez:

- Rozwiązywanie problemów wymagających samodzielnego krytycznego i twórczego myślenia.

- Wcielania się w role oraz udział w symulowanych sytuacjach z życia codziennego.

- Innowacyjne metody realizowania „zadań domowych”.

- Projekty zespołowe.

- Indywidualne zadania samokształcenia.

- FUN! Nauka nie musi być monotonna.

Nasze godziny lekcyjne zawsze trwają 60 minut!